O inicjatywie

W założeniu, Strajk Obywatelski to nieformalna i luźna platforma zrzeszająca różnorodne środowiska, której celem było doraźne organizowanie i koordynowanie strajków i protestów, jak również wspieranie wszelkich prodemokratycznych organizacji i stowarzyszeń, czy też obywatelskich inicjatyw. SO zamierza funkcjonować doraźnie w formacie pluralistycznym i poziomym.

Obecnie zespół koordynujący platformy mediów społecznościowych Strajku Obywatelskiego skupia się na aktywności informacyjnej i archiwizacyjnej. Celem zespołu jest stworzenie dokumentacji wszystkich strajków i protestów w Polsce od listopada 2016 roku. Rejestr wydarzeń zostanie przeprowadzony z zachowaniem pełnych referencji do organizatorek i organizatorów. Będzie on również prowadzony oddzielnie od sprawozdań z akcji samego Strajku Obywatelskiego. Celem tego działania jest ukazanie rozmiaru aktywności i form sprzeciwu społeczeństwa obywatelskiego.

Ewolucja Strajku Obywatelskiego

Format Strajku Obywatelskiego jest na tyle luźny, nieformalny ale też wielopoziomowy iż trudno go jednoznacznie opisać.

13 XI 2016 działacz społeczny z Pomorza, Radomir Szumełda, członek Zarządu Głównego KOD, zainicjował wydarzenie w mediach społecznościowych ‘’Strajk Obywatelski’’. Charakter SO był zdecydowanym zwróceniem się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Uformowało się 13 postulatów (link), pod którymi protestujący obywatele mieli się swoim protestem podpisać. Wówczas też uformowała się, stale rosnąca, grupa koordynacyjna działania w internecie. Regionalnie i lokalnie różne grupy formowały się autonomicznie i niezależnie. Przekrój organizacji, które dołączały albo organizowały pod własnym logo protesty był ogromny. Weszły weń (wymienić). Strajk Obywatelski odbył się w 111 miejscach w całej Polsce i za granicą i został szeroko opisany w mediach. Pierwszy tego typu format protestu zapoczątkował Ogólnopolski Strajk Kobiet.

31 XI 2016 w Warszawie pod Sejmem został zorganizowany sylwester. Jego celem było wsparcie protestującej w Parlamencie opozycji. Równolegle zainicjowały go trzy różne ugrupowania. Kilku działaczek i działaczy z grup koordynacyjnych Strajku Obywatelskiego (niektórzy z nich jednocześnie są częścią KOD), indywidualnie Agata Czarnacka z Czarnego Protestu oraz Maćka Bajkowskiego i Pawła Kasprzaka z Obywateli RP. Organizację wsparł Komitet Obrony Demokracji. W rezultacie wszystkie ugrupowania wspólnie zorganizowały wydarzenie.

Kolejne wydarzenie zorganizowane w formacie Strajku Obywatelskiego zainicjowała również nieformalna grupa działaczek i działaczy. Inicjatywa dotyczyła sprzeciwu w sprawie Upartyjnienia Sądów. Wydarzenia odbyły się w kilku miastach w Polsce. Zarząd Główny KOD wsparł protesty. Do wyjścia na ulice wezwał w liście Krzysztof Łoziński wraz z innymi byłymi działaczami i działaczkami NSZZ Solidarność.

Obecnie Strajk Obywatelski zajmuje się głównie działalnością informacyjną i dokumentacją mających miejsce w Polsce strajków i akcji wszystkich organizacji.