Strajk Oświata

Uchwała ZG ZNP ws. sporu zbiorowego

Zarząd Główny ZNP zdecydował, że od 20 grudnia 2016 r. rozpoczyna procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP.

W związku z niespełnieniem postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażonych w uchwale nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z 18 października br. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „Nie dla chaosu w szkole” dotyczących:

* wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół;

* zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty

ZG ZNP postanawia od 20 grudnia br. rozpocząć procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Źródło: http://www.znp.edu.pl

 

 

Strajk Obywatelski w sprawie DEWASTACJI oświaty.

19 grudnia, w poniedziałek, o godzinie 17.00 będą miały miejsce wiece: pod fontanną Neptuna na Długim Targu w Gdańsku, przy ul. Starowiejskiej 11 w Gdyni oraz na Placu Wolności we Włocławku. 20-go grudnia, we wtorek, o godz. 17:00 w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 33.

Dlaczego ludzie się zbierają w sprawie oświaty?

Polityczny projekt, zwany reformą edukacji, który został przez większość parlamentarną przegłosowany w Sejmie i w Senacie przy sprzeciwie całej opozycji, to zbrodnia na polskiej oświacie.
NIE pozwolimy skrzywdzić dzieciaków! Oczekujemy prezydenckiego weta!
Możemy zapobiec niszczeniu planów i ambicji naszych dzieci. Musimy wesprzeć środowiska nauczycielskie, które są krzywdzone i traktowane nieuczciwie.
ŻĄDAMY ZATRZYMANIA DESTRUKCJI EDUKACJI
Wyjdźmy na ulice i protestujmy! Nie dajmy sobie zamknąć ust oskarżeniami o „zaangażowanie polityczne”. To nie my uprawiamy politykę. My – rodzice, obywatelki i obywatele – bronimy prawa dzieci do edukacji! Wesprzyjmy protestujących nauczycieli! Bądźmy razem, solidarni. Nie chodzi o to, by uratować jedną czy drugą szkołę przed likwidacją, ale by powstrzymać cały ten szkodliwy i niedorzeczny projekt „reformy”.
Co nas i nasze dzieci czeka w wyniku „reformy” edukacji
– Likwidowane placówki, dzieci przenoszone niczym pionki do innych szkół
– Nauka w ścisku, na zmiany, stłoczone roczniki małych dzieci i dojrzewającej młodzieży
– Zmarnowanie składek rodziców wydanych na wyposażenie szatni, toalet, sal lekcyjnych
– 2 miliony „straconych roczników”: gimnazjalistów, o których edukację nikt się już nie troszczy, oraz dzieci z czwartych, piątych i szóstych klas, które pozostaną niedouczone, ponieważ nie ma dla nich programów przejściowych.
– Kumulacja roczników w 2019 r. – obecni szóstoklasiści oraz uczniowie pierwszej klasy gimnazjum jednocześnie będą rywalizować o miejsca w liceach i technikach, w wyniku czego zabraknie dla nich miejsc w wymarzonych szkołach
– Miliardy wydane nie na podnoszenie poziomu kształcenia, ale na przebudowanie szkół, zwroty dotacji unijnych na budowę i wyposażenie gimnazjów
– Sprowadzenie edukacji do formuły sprzed pół wieku – pamięciowego opanowania wiadomości, bez wyposażenia ucznia w elastyczność i umiejętności niezbędne we współczesnym świecie
– Napisane na kolanie podstawy programowe, niespełniające nawet minimalnych standardów, niechlujne i niespójne
– Okrojenie programu z przedmiotów ścisłych
– Upolitycznienie i propaganda w szkołach
– „Upaństwowienie” naszych dzieci; odebranie nam, rodzicom prawa do ich wychowywania zgodnie z naszymi wartościami
NIE MA NASZEJ ZGODY! KTO ZADBA O NASZE DZIECI – CZY TO NIE NASZ, RODZICÓW, OBOWIĄZEK?
Przyjdźcie:
19 grudnia, w poniedziałek, o godzinie 17.00:
-pod fontannę Neptuna na Długim Targu w Gdańsku
-na ul. Starowiejską 11 w Gdyni
-na Plac Wolności we Włocławku
20 grudnia o godz. 17:00
-na ul. Lutosławskiego 33 w Słupsku
Zabierzcie ze sobą latarki, świeczki, kaganki.
Śledźcie informacje na stronach:
Organizatorzy Strajku Obywatelskiego:
Dziewuchy Dziewuchom Trójmiasto
Komitet Obrony Demokracji Pomorze
Zatrzymać Edukoszmar
Feministyczna Brygada Rewolucyjna
Związek Nauczycielstwa Polskiego